Podmienky


  • Zabezpečenie ubytovania.
  • Normálne sa ubytováva na týždeň s nástupom v sobotu, alebo inak po dohode.
  • Ubytovanie treba objednať vopred telefonicky, sms, mailom. Zmluva je platná po zaplatení zálohy 50% na účet.
  • Záloha sa vracia pri odmietnutí iba z vážnych dôvodov.
  • Pri úmyselnom poškodení zariadenia a lode sa účtujú poplatky spojené s nákladmi na ich opravu. (alkohol, nervozita, neohladuplnosť, nedodržovanie pokynov). Pri neúmyselnom poškodení účtujeme 50%.
  • Materiál ako obliečky, uteráky, laná lode sa uhrádzajú iba pri strate.
  • Všetko sa rieši ihneď so správcom, alebo zaslaním sms, foto, najneskôr do konca dňa resp. výjazdu. Neskoršie ohlásenie, alebo zistenie udalosti správcom sa NERIEŠI ale zaplatí sa poškodenému celá suma.
  • NEZODPOVEDÁME za škody spôsobené dopravou na miesto určenia a z miesta určenia, za pokuty - nedodožiavanie pravidiel cestnej dopravy a lodnej dopravy pokiaľ nezabezpečujeme dopravu my. Klient je povinný dodrživať zákony prislušnej krajiny, reprezentovať svoju krajinu a nespôsobiť hanbu sebe, krajine a spoločnosti.
  • Pri závažných, alebo opakovaných porušeniach resp. nerešpektovaní pokynov správcu sa zmluva o prenájme chalupy ruśí okamžite a bez náhrady. Nezodpovedáme za pobyt ukončený predčasne. Taktiež nezodpovedáme za poškodenie lode inou loďou alebo kotvami, lanami sádky pri rybolove bližšom ako 100m od chovných staníc rýb. Na túto udalosť sa nevzťahuje poistenie lode a poškodenie sa plaťí v celku.