Menu

Lode na rybačku v Nórsku


Požičiavané lode

 • Alumíniová loď 21 FOT, 100 HK Yamaha
 • Alumíniová loď 20 FOT, 6O HK Suzuki
 • Alumíniová loď 19 FOT, 90 HP
 • Dolmoy 20 FOT, 60 HK Suzuki

Informácie

 • Všetky lode sú poistené, vybavené plávacímy vestami .,Pri každej poistnej udalosti sa počíta spoluúčasť.
 • Loď sa zapožičiava umytá s plnou nádržou paliva. Pri preberaní lode je povinnosť kontroly propely motora - foto. Taktiež pri vracaní lode sa vyžaduje foto. Loď sa zapožičiava na dobu určenú podľa dohody. Loď treba vraťiť umytú s plnou nadržou alebo rozdiel v palive treba doplaťiť.
 • Loďe sú vybavené kotvou, spomaľovačom driftu, navigáciou s echologom. Pri strate alebo poškodení ústroja lode je povinnosť ohlásiť udalosť správcovi.
 • Na lodi je povinosť dodrziavať pravidlá.
  Používať plavací oblek alebo vestu. Parkovať lode iba na na mólach, nie mimo nich. Neplávať s loďou do hĺbok menších ako 5 metrov. Správca má právo zakázať výjazd. Loď môže riadiť iba osoba s platným osvedčením o riadení podľa nórske zákona. Počas noci nejazdiť ak je nutnosť loď musí byť osvetlená. Osoba, ktorá riadi loď sa musí plne venovať riadeniu. Zákaz používania alkoholu na lodi.

Lode

Poveternostné podmienky v Nórsku

 • 0-5m/s - NORMÁLNE používanie lode.
 • 5-7m/s- str.vietor - používanie lode s OBMEDZENÍM.
  Akonáhle sa vietor zvýši alebo zmení smer treba sa ihneď vraťiť do prístavu (objavujú sa biele čapice na vlnách), resp. pláva sa do fjordu v blizkosti prístavu.
 • 8-9m/s - Výjazd iba po DOHODE.
 • 9-10m/s - Výjazd z prístavu ZAKÁZANÝ.

Fotografie